Ostoskori

Tietosuoja

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä

EcoFurnNet Oy  Ltd (EcoFurn)
Lönnrotinkatu 25 A
00180 Helsinki, Suomi

Y-tunnus 3169617-8, ALV-tunnus FI31696178

service@ecofurn.eu
+358 40 559 8502 

Puhelun hinta on operaattorisi veloittama hinta suomalaiseen matkapuhelinnumeroon soitettaessa.

www.ecofurnstore.fi

2. Henkilötiedoista vastaava yhteyshenkilö

Esa Salokorpi
esa@ecofurn.eu

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri EcoFurn Store-verkkokaupassa www.ecofurnstore.fi

4. Rekisterin tarkoitus

EcoFurnin asiakas- ja markkinointirekisterin ylläpito, asiakkaiden ostosten hallinnointi ja arkistointi, asiakassuhteiden ylläpito, palveluista tiedottaminen asiakkaille sekä verkkokaupan kehittäminen ja ylläpito. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja tilastointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain asetuksen mukaisesti.

5. Rekisterin perusteet

Henkilö, joka on ostanut tuotteita EcoFurn Store-verkkokaupasta (www.ecofurnstore.fi) rekisteröitynä tai rekisteröimättömänä asiakkaana. Asiakas on vapaaehtoisesti lisätty sähköpostilistalle verkkokaupasta oston yhteydessä.

6. Rekisteri sisältää enimmillään:

Asiakkaan nimi ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ostotapahtuman tiedot. Rekisteri sisältää vain tiedot, jotka asiakas on antanut EcoFurnille.

7. Henkilötietojen suojan periaatteet

Käsiteltäessä EcoFurn-henkilörekisteriä noudatamme tarvittavaa huolellisuutta ja varmistamme, että tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun tietoja tallennetaan internet-palvelimiin, palvelimen fyysistä ja digitaalista tietoturvaa käsitellään asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja palvelimen hallintoa sekä muita henkilötietojen turvallisuutta koskevia kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain pätevän henkilöstön toimesta.

8. Oikeus tarkastaa ja vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa henkilörekisterissä ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista tai täydentämista, jos tiedot ovat puutteellisia. Jos henkilö haluaa tarkastaa tallennetut tiedot tai vaatia korjausta, henkilötietorekisterin yhteyshenkilölle on lähetettävä kirjallinen pyyntö. Yhteyshenkilö voi tarvittaessa pyytää tunnistautumista. Yhteyshenkilö vastaa hakijalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä määräajassa (yleensä kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet

Rekisteriin sisältyvillä henkilöillä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilöllä on myös muita oikeuksia, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä olosuhteissa. Kirjallinen pyyntö on lähetettävä henkilörekisterin yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö voi tarvittaessa pyytää tunnistautumista. Yhteyshenkilö vastaa hakijalle EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti säädetyssä määräajassa (yleensä kuukauden kuluessa).